, ,

Kom första snön tidigt?

När faller första snön?

Varje år när första snön faller för säsongen verkar det som om alla har helt olika minnen om hur och när verkligen första snön brukar falla. Jag har tittat på data från min SMHI väderstation med observationer under perioden 1961-2016. Det är en period på 55 år med dagliga observationer på nederbörd, i vilken mängd och i vilken form. Det jag tagit fram är observationer av snöfall, snöblandat regn, snöbyar och kornsnö.

Graf_första_snön_9712

I diagrammet ovan har jag försökt visualisera när första snön faller. Observationer av nederbörd i någon form av snö efter sommaren finns bara för oktober, november och december. Diagrammet är uppdelat på första, andra, tredje och fjärde veckan i respektive månad och om första snön har fallit under första veckan i oktober så markeras den förekomsten av blå markering för vecka 1. Nu fanns det ingen observation av att första snön för säsongen hade fallit under första veckan i oktober. Däremot är det vanligast att första snön faller någon gång under första veckan av november. I diagrammet så under Vecka 1 så är det mest orange, vilket visar på flest observationer av att första snön föll i första veckan av november. Andra vanligast förekoms av första snön är tredje veckan i november följt av fjärde veckan i oktober då det är relativt stor risk att första snön faller.

Grunddata

I siffror räknat blir det såhär:

Oktober

Första snön faller första veckan i oktober 0 observationer

Första snön faller andra veckan i oktober 6 observationer

Första snön faller tredje veckan i oktober 4 observationer

Första snön faller fjärde veckan i oktober 5 observationer

November

Första snön faller första veckan i november 15 observationer

Första snön faller andra veckan i november 4 observationer

Första snön faller tredje veckan i november 11 observationer

Första snön faller fjärde veckan i november 4 observationer

December

Första snön faller första veckan i december 2 observationer

Första snön faller andra veckan i december 3 observationer

Första snön faller trejde veckan i december 0 observationer

Första snön faller fjärde veckan i december 1 observation

Totalt observationer av 55 tillfällen där första snön för säsongen föll.

, ,

Oktober månad i siffror

Höstens intåg

Oktober 2016 var en rätt behaglig höstmånad. Det inleddes med relativt lite nederbörd men andra hälften av månaden föll en del nederbörd och det blev drygt sju dygn mellan 22-28/10 med nederbörd. Totalt föll 38 mm nederbörd i form av regn.

DSC_3383

Temperaturmässigt så sjönk maxtempen sakta men säkert under månaden med ett litet uppsving i maxtempen dagtid runt den 27-28 oktober med dagsmaxtemp på +11,4 och +11,8 grader. Annars var det maxtemperaturer på runt 6-9 grader. Högsta noteringen var 2/10 med +16,0 grader. Minitemp under månaden var natten mellan 30 och 31/10 med +0,1 grad. Således inga minusgrader uppmätta under oktober.

DSC_3114