, ,

Januari månad i siffor

Mild inledning på året

Medeltemperaturen för januari 2017 var -0,9 grader i jämförelse med ett snitt på -2,3 grader under en referensperiod mellan 1910-2016. Under första dygnet på nya året så var maxtemperaturen uppe i +9,9 grader men sedan följde ett par kalla dagar innan det blev mildare igen. Snödjupet låg på ca 2-27 cm. Varmaste noteringen var 1/1 med maxtemp på +9,9 grader. Kallast uppmätta temp var 6/1 med en minitemp på -19,7 grader. Summa nederbörd var 39,2 mm. 11 dygn med nederbördsobservationer av formen snö/snöblandat och 7 dygn med observation av regn/duggregn.

Snödjupet var vid ingången av januari 0 cm och var även 0 cm vid utgången av månaden.

DSC_3959