Historisk data över årsmedeltemperartur för mätstatition Södertälje 9712 mellan 1909-2016

Arsmedeltemperatur_9712