Radarbild över södra Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Irland och Storbritannien