Byggarbete inför klimatstation

Gräva ned kabel och stolpe

Nu har SMHI levererat betonfundament, stolpe, kabel samt nederbördsmätare. Efter en vecka med feber och förkylning så kände jag mig ändå lite piggare så jag började grävarbetet med att få ned betongfundamentet till stolpen. Det var lite blött och lerigt men eftersom vi dränerat i höstas så är ju marken rätt lös ändå. Efter ett antal timmar med grävande och dragande av kabel i marken så ordnade jag även till en trästolpe till nederbördsmätaren.

Nu är grundarbetet klart från min sida och bara att meddela SMHI så att en tekniker kan komma på plats för att installera själva temperarturgivaren samt koppla in avläsningsdosan testo 950 inomhus.